Huvudstyrelse HIF

Lars Ulander Ordförande
Mobil 070-26 48 111, hem 0663-61443

Dick Gidlöf Vice ordförande
Mobil 070-58 11 006, hem 0663-61751, arbete 0663-18283

Gunder Österström Sekreterare
Mobil 070-62 83 965, hem 0663-10880

Annica Nordström Ledamot
Mobil 070-31 14 759, hem 0663-61404

Thomas Lundblom Ledamot
Mobil 070-24 11 392, hem x

 

Huvudstyrelse i Husums IF och Husums IF anläggning och förvaltnings AB är samma ledamöter.
Husum IF Supporterklubb:
Dick Gidlöf Ordförande

senast uppdaterad
2008-12-07